Elinkeinolautakunnan perustamisaloite

Palveluhakemisto-ohjema Skannerin esittely. Linkki.

 

Elinkeinolautakunnan perustamisaloite

Kimitoöns Företagare rf, Kemiönsaaren Yrittäjät ry  esittää, että Kemiönsaaren kuntaan perustetaan elinkeinolautakunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kaikkien Kemiönsaaren kunnassa toimivien yritysten ja yrittäjien toiminnan yleisiä edellytyksiä ja olla osaltaan luomassa alueelle elinvoimaa.

Tulevaisuudessa kuntien rooli paikallisen ja seudullisen elinvoiman edistäjinä korostuu. Mitä paremmin kunta pystyy kokoamaan paikallisen elinkeinoelämän, ja muut toimijat toteuttamaan yhteisiä tavoitteita, sitä paremmin se kykenee edistämään alueen elinvoimaa. Elinvoima synnyttää menestystä ja mahdollistaa Kemiönsaaren tulevaisuuden vireänä, viihtyisänä ja turvallisena kuntana, jonne ihmiset haluavat muuttaa asumaan niin lyhyt- kuin pitkäaikaisestikin.

Elinkeinolautakuntaa tarvitaan mm. elinkeinopolitiikan strategisten linjausten valmisteluun ja johtamiseen, toiminnan ohjaukseen, kuntamarkkinoinnin kehittämiseen, matkailun edistämiseen, rahoituksen kohdistamiseen sekä tulosten seurantaan.

Tällä hetkellä näistä asioista vastaa kehityspäällikkö ilman poliittista ohjausta.

Esitämme Kemiönsaaren kunnan valtuustolle että elinkeinolautakunta perustetaan heti uuden valtuustokauden alkaessa. Lautakunnan jäseniksi tulisi valita sekä yrittäjiä että poliittisia päättäjiä, jotta varmistetaan hyvä ja laaja-alainen päätöksenteko.

Elinkeinolautakuntaa ei ole budjetoitu vuodelle 2017/2018, mutta siitä syntyvät kustannukset (arviolta n. 11 000,-) kompensoituvat varmasti toiminnan laadun parantumisen positiivisilla vaikutuksilla.

Kemiönsaaren Yrittäjät, hallitus