bevaka näringspolitiska frågor

- Samarbete
- Utveckling
- Tjänster
- Resurser


arrangera informations- och skolningsverksamhet

- Serviceguide
- KSG.fi
- September Open
- Kväll för nya medlemmar


sköta om medlemmarnas rekreations- och fritidsverksamhet

- Julfest
- Skärgårdsmiddag