Initiativ till inrättande av näringslivsnämnd

Palveluhakemisto-ohjema Skannerin esittely. Linkki.

 

Initiativ till inrättande av näringslivsnämnd

Kimitoöns Företagare rf, Kemiönsaaren Yrittäjät ry föreslår att en näringslivsnämnd inrättas i Kimitoön kommun.

Föreningens syste är att förbättra de allmänna förutsättningarna för alla i Kimitoön kommun verksamma företag och företagare samt bidra till att skapa lisvkraft på området.

I framtiden kommer kommunernas roll som befrämjare av livskraften att betonas. Ju bättre kommunen förmår samla det lokala närlingslivet samt andra aktörer till förverkligandet av gemensamma mål, desto bättre förmår kommunen befrämja ortens livskraft. Livskraft skapar framgång  och möjliggör Kimitoöns framtid som en driftig, trivsam och trygg kommun dit människor vill flytta sina bopålar för kortare eller längre tid.

En näringslivsnämnd behövs bl a för förberedandet av näringslivspolitikens strategiska linjedragning och ledning, för styrandet av verksamheten, utveckling av marknadsföringen av kommunen och befrämjandet av turismen samt för att rikta finansieringen och följa upp resultaten.

I dagens läge ansvarar utvecklingschefen för dessa ärenden, utan politisk handledning.

Vi föreslår för Kimitoöns kommunfullmäktige att en näringslivsnämnd inrättas genast i början av den nya fullmäktigeperioden. Som nämndens medlemmar skull inväljas både företagare och politiska beslutsfattare så att ett bra och omfattande beslutsfattande skulle säkras.

En näringsfångsnämnd har inte budgeterats för åren 2017–2018 men de kostnader som uppstår (uppskattningsvis ca 11.000,-) kompenseras säkert genom den positiva inverkan nämnden skulle ha på utvecklingsverksamhetens kvalitet.

Kimitoöns företagare, styrelsen