Styrelsen

Styrelsen 2021

Ordförande Heidi Loukiainen
Viceordförande Jörgen Törnqvist
Sekreterare Carita Lignell
Kassör Pirjo Stenman
InformatörMathias Lönnström
Övriga ledamotTobias Eriksson
Axel Eriksson
Eva Wahlsten
Jani Launokorpi
Mohanjith Sudirikku Hannadige